Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening registrerades den 1 april 2010. Namnet antyder att Rondellen, som är arbetsnamnet, utgör ett socialt företag.

Verksamheten är avknoppad från tidigare kommunal verksamhet och skall fortsättningsvis så vara. Däremot har Rondellen ett mycket bra samarbete med kommunen och andra aktörer vilket i sig är nödvändigt för denna typ av verksamhet.

Rondellen fungerar som vilket företag som helst och uppfyller de grundläggande kraven man ställer som självständighet, varaktighet och vinstdrivande. Inom ett år måste Rondellen visa att man klarar dessa kriterier. Eventuell vinst skall enligt antagna stadgar återföras i verksamheten.

Företaget leds av en styrelse och två anställda verksamhetsledare. Företaget har ytterligare fem personer anställda förutom de 25-30 personer som i övrigt är sysselsatta i företaget.

Vår verksamhet erbjuder sina tjänster till kommunen, företag och privatkunder. Tjänsterna består av trädgårds- och parkarbete, mindre snickeri- och byggnation, systudio för diverse omändringar och nytillverkning, legotillverkning mm.

Grunden för ett socialt företag är att sysselsätta människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Detta uppdrag innebär ett stort ansvar för de personer som sitter i ledningen, att hitta en balansgång mellan att gå med vinst och ta tillvara människors olika behov till framgång.

Berörda personer i Rondellen gör detta med i grunden stort intresse och med stor ansvarskänsla.

Väl mött i framtiden.