Socialt företag

Rondellen

- ett socialt företag

Svänggatan 1

595 35  MJÖLBY

info@rondellen.nu

www.rondellen.nu

Klicka för att se bild.

 

Socialt företagande

Kunskapen om sociala företag och deras roll måste öka. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Den definition av socialt företagande som Tillväxtverket utgår från är:

  • Sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
  • De skapar delaktighet för medarbetarna.
  • De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • De är fristående från offentlig sektor.

De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen.

En del av de sociala företagens affärsverksamhet är alltså de rehabiliterings- och arbetsmarknadsinriktade tjänster man tillhandhåller mot ersättning från offentlig sektor. Den andra delen är den produktion av varor och/eller tjänster som säljs på marknaden till privatpersoner, företag eller offentlig sektor.

Sociala företag finns inom de flesta branscher, men service och hantverk dominerar. 2008 finns det ca 150 företag som ryms inom definitionen ovan. Tillsammans sysselsätter de drygt 4000 personer.

Regeringsuppdrag med syfte att inspirera och öka kunskap

Syftet med uppdraget är att öka den allmänna kunskapen hos myndigheter och i samhället om de sociala företagens roll när det gäller rehabilitering och sysselsättning. Ytterligare ett syfte är att inspirera fler blivande och nuvarande entreprenörer/eldsjälar att vilja starta sociala företag.

Tillväxtverket genomför uppdraget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, sociala företag och företrädare för kommunerna och ideella organisationer.

Läs om programmet Ökad kunskap om socialt företagande - informationssatsning 2009

Publikationer

Nutek gav ut ett antal publikationer om socialt företagande. Här kan du läsa mer om dem, ladda hem ett ex eller beställa.

Gå till Publikationer om socialt företagande

Innehållsansvarig: Webbredaktionen

Källa: Tillväxtverket